Giới thiệu

Lượt xem:


Trường MN Sao Mai xã Cư Ni  UBND huyện Ea Kar được thành lập từ năm 2003 với tên gọi là trường MN bán công 720, đến năm 2009 được chuyển đổi sang trường công lập đó là trường MN Sao Mai  theo quyết định số 456 ngày 15/5/2009 của UBND huyện Eakar.

Hơn mười  năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Giáo dục –Đào tạo, sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã   Cư Ni cùng các phòng ban, ngành của huyện, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và nỗ lực của các thế hệ thầy trò, trường chúng ta đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, từng bước xây dựng và trưởng thành như ngày hôm nay.

Trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Phòng giáo dục huyện Ea Kar. Sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh trong kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường

Đội ngũ giáo viên của nhà trường nhiệt tình, đủ về số lượng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Có tình đoàn kết chặt chẽ và thân thiện trong các mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội.

CSVC cơ bản đáp ứng cho tiến trình dạy học và từng bước chuẩn hoá.

100% số lớp học 2 buổi/ngày vì thế có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đến tháng 12/2018 được Ủy ban nhân dân Tỉnh Daklak ra quyết định công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.